חכמת היד

מרכז יהבים

הי אני ורד יהב מקימת מרכז יהבים, בעלת M.A בייעוץ חינוכי ומוסמכת באבחון ביומטרי בשיטת ריבה אלקלעי. לפני כ-11 שנים, אחרי 25 שנים במערכת החינוך הקמתי את מכון יהבים כמרכז לימודי אקסטרני.  עם השנים ותוך הבנת צרכי התלמידים התחלנו לבצע אבחוני קשב על מנת לאפשר הקלות לתלמידים עם לקויות למידה. כיום מתפקד המכון כמרכז אבחונים אזורי המבצע בדיקות קשב מכל הסוגים,